Проектиране на малки и средни предприятия

БЛИЦ ЕООД извършва технологично проектиране на малки предприятия по задание на клиента. Различни са вариантите на изграждане на едно такова предприятие.

Имаме редица проекти на реконструкция на съществуващи помещения, на изцяло нови халета, хибридни варианти и разбира се такива използващи най-новия подход – МОДУЛНО ИЗГРАЖДАНЕ.

За да бъде максимално ефективно едно такова предприятие са от значение много фактори, но що се отнася до сградата – разбира се, инвестицията трябва да е „премерена“. За целта оказваме пълно съдействие, посещение на място, обсъждане на варианти, технологична и техническа консултация, така че клиента да получи „неговия“ проект.

За нас проектирането на помещения не е самоцел. То е опция към основната дейност на БЛИЦ – разработване и доставка на технологично оборудване.

Целта е да предложим една комплексна инженерингова услуга и максимално да сме полезни на Вас – нашите клиенти.