Кресна 2013 г. „II – ри Пролетен празник на земеделието и животновъдството“

БЛИЦ ЕООД взе участие във втората национална изложба на редки и автентични наши породи домашни животни в Кресна организирана от BBPS Semperviva. „Изложението е съвкупност от редки породи и продукти, които се получават от тях. Изложени са и някои технологии, които касаят дребните производители като минимандрите, имаме щандове на зелените училища, на Центъра за едри хищници и производители на екологични продукти от домашните животни“, каза пред БГНЕС Седефчев.

Разгледай видеото

Модулна МИНИ МАНДРА на АГРА 2013г.

На изложението АГРА 2013г. в Пловдив БЛИЦ ЕООД показа за пръв път в България – „Модулно изграждане на малко предприятие“, като демонстрира МИНИ МАНДРА с капацитет 500 – 1000 литра мляко изпълнена в самостоятелен модул с площ 27,5 кв.м.

Мандрата е самостоятелно малко предприятие с всички нужни елементи на инфраструктурата – от санитарния възел до хладилните складове и търговската зала.
Модела е одобрен от БАБХ и е отличен със златен медал за иновации.

Проект „МОБИЛНА МАНДРА“

През 2009г. по поръчка на Института по Високопланинско Животновъдство и Земеделие гр. Троян, БЛИЦ разработи и реализира пилотен образец на. „МОБИЛНА МАНДРА“.

Това съоръжение е проектирано и изработено, така че да удовлетвори нуждите на фермерите които биха искали да преработват добитото мляко при отглеждане на стада в планинските райони

Проекта „МОБИЛНА МАНДРА“ е в основата на НАРЕДБА № 26 от 14 октомври 2010 г ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД и оборудването включено в него напълно отговаря на европейските и национални нормативни документи.

Модела е собственост на ИПЖЗ Троян и спечели златен медал за иновации на изложението АГРА 2010 г. в Пловдив.