Kонсултантска дейност

Оптимизация на производствени процеси:

  • Одит
  • Доклад за съществуващо състояние на процесите
  • Предложение за оптимизация
  • Проектиране
  • Изпълнение на проекта