Доставка на детергенти и дезинфектанти

Произведени от водещи европейски фирми
Щадящи персонал и оборудване
Биоразградими
Дезинфектанти без необходимост от изплакване и директно приложими върху хранителни продукти.