Мобилна мандра

Оборудване на малки предприятия – бутикови, мобилни мандри
Благодарение на съвместните ни усилия с Института по Високопланинско Животновъдство и Земеделие гр. Троян, вече е факт и т.н. Мобилна Мандра.

Това съоръжение е проектирано и изработено от Блиц ООД, така че да удовлетвори нуждите на фермерите, които биха искали да преработват добитото мляко.

Проекта мобилна мандра е в основата на Наредба №26 от 14 октомври 2010г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

и оборудването включено в него напълно отговаря на поставените в наредбата изисквания и посочените:

Регламент (ЕО) № 852/2004 на европейския парламент и съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните.

Регламент (ЕО) № 853/2004 на европейския парламент и съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.

Модулът включва: пастьоризатор с периодично действие и капацитет 200 литра, сиренарска вана, котел, табло за управление, аксесоари и може да бъде монтиран както в стационарни помещения така и в преносими или автофургони и ремаркета.

Пастьоризатора е оборудван с комбинирана РЕЖЕЩА БЪРКАЛКА – специално разработена от БЛИЦ ООД, която дава възможност да се работи както по класическата технология за производство на БСС, така и чрез заквасване и нарязванена сиренината в самия пастьоризатор, където освен загряване се извършва и охлаждане на пастьоризираното мляко.

Пастьоризатора е изпълнен така, че освен процесите на загряване и охлаждане, осигурява задържането на млякото при определена температура в продължение на няколко часа, без спад с повече от 1 градус Целзии.

Това означава също, че и по време на работа отделената топлина в помещението е пренебрежимо малка.

С оглед на сезона и компактното помещение в което се монтира модулът, това е от особено значение за комфортната работа с него!

Основно изискване при проектирането беше енергийната независимост на съоръжението.

Работната ел. мощност е 0.5 Kw, което позволява захранване от неголям монофазен агрегат.

Основния енергоносител е LPG – газ Пропан – Бутан в стандартни бутилки за бита. Разхода на газ е зависим от крайната температура на пастьоризация, но не по-голям от 2 кг. за един цикъл на преработка на 200 литра мляко, включително разхода за производство на гореща вода за хигиенни нужди, което също е предвидено.

Модулът за преработка на мляко се нуждае разбира се и от вода – за технологични и хигиенни нужди. Това е единственото изискване към мястото на експлоатация.

На входа на водната магистрала на модула задължително има филтриращ елемент /20мм/ и при необходимост може да бъде поставена дозираща система за дезинфекция /опция/.
Например когато захранването не е от контролиран водоизточник или е с лоши микробиологични показатели. Като аксесоари са включени различни подобряващи работата на оператора инструменти, неизбежните тежести за пресоване на сиренината – / 3 х 10кг. / и ДОЗАТОР ЗА МЛЯКО. Дозатора е четири или осем гнездов в зависимост от потребностите и осигурява разливане на млякото / за прясно или кисело / в определеното технологично време.

За лесното прикачване на аксесоари към пастьоризатора или ваната техните щутцери са оборудвани с „триклампови“ връзки.

Избора на опаковка за крайния продукт е решение на нашите клиенти. Като опция в комплектацията на съоръжението може да бъде включена ЗАТВАРАЧНА МАШИНА за избраната опаковка. Това наложи БЛИЦ ООД да разработи компактен и олекотен вариант на затварачна машина за метални кутии / всички варианти на „малките“ кутии /.

Съответно на цялото оборудване машината има ниски енергийни разходи.

Описаният вариант е с капацитет съобразно мащабите на този сектор от животновъдството в България към който е насочен проекта.

Има обаче няколко начина за повишаване на производствения капацитет.

Първо – два до три последователни или частично застъпващи се цикъла на преработка през деня. Напълно е възможно и е доказано при тестовете на Мобилната мандра, т.к. технологичния процес от зареждане на пастьоризатора до нарязване на прясното сирене е около 4 часа. Когато се произвежда прясно или кисело мляко това време се скъсява значително.

Второ – може да бъде произведено оборудване според зададен от клиента капацитет.

Модулът може да бъде доокомплектован с нужните апарати и приспособления за производство на КАШКАВАЛ.

Важна опция в модула е оборудването за ПРОИЗВОДСТВО НА МАСЛО което включва сепаратор – отсметанител с капацитет 80 литра / час и маслобойка 8-10 литра сметана.

При отсметаняване на млякото чрез сепариране, което може да се използва за регулиране на маслеността или производство на обезмаслени млека, сепаратора ще отстрани и евентуални механични примеси, ще го „очисти“.