All for Joomla All for Webmasters

Кланични пунктове и Транжорни

Кланични пунктове

При кланичните пунктове няма условия за много голямо разнообразие от размери на модулите и вътрешно разпределение на помещенията. Тук процесите са сравнително "фиксирани". Основен фактор в избора на такъв обект е вида на животните, които ще се колят в него.
------------------------------------------
Когато става въпрос за ДПЖ използваме базовия ни модул с размери 3.40mх12.00m и вътре има всичко нужно за добиване на месо от 30-50 животни дневно и развасоването му след охлаждане.

Капацитета се определя от възможностите на хладилния склад. Ако трябва да е по-голям, разбира се ще добавим хладилен модул. От там нататък капацитета зависи от персонала.
------------------------------------------
При едрите животни предизвикателството е в нужната за процесите височина. Имаме решение. Разработихме комплекс от три модула, като двата са монтирани един върху друг. Така осигурихме всички технологични изисквания за качественото добиване на месо от ЕРД.

Капацитета на един такъв кланичен пункт може да стигне до 10 сравнително големи животни на ден, като отново е зависим от обема на хладилния склад. И тук имаме решение за увеличаването му с добавяне на хладилен модул. В кланичния пункт са осигурени всички нужни помещение, както санитарни, така и допълнителни хладилни складове за СЖП, за субпродукти и за месни разфасовки.

Пункта може да е оборудван с всички облекчаващи труда съоръжения, като автоматичен бокс за зашеметяване, телфери, платформи, триони и др.

Транжорни

За преработката на месо до по-специфични крайни продукти, разбира се предлагаме и Модулни транжорни.

Те могат да са самостоятелни обекти а може да са естесвено продължение на кланичния пункт.

Размера на модула или на модулния комплекс, както и оборудването вътре са зависими от вида на крайните продукти. Разнообразието е голямо.
Адрес
гр. Пловдив, България
бул. "Кукленско шосе" № 21
Телефон
0898 42 03 72
Ел. поща

blitz_ivanov@abv.bg