All for Joomla All for Webmasters
Previous Next

Технологична модернизация в предприятието

На 10.04.2023 г. БЛИЦ ЕООД, сключи Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0434-C01 „Технологична модернизация в предприятието”.

Договорът е по линия на НПВУ - процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация”, в рамките на инвестиция C3.I2. Програма за икономическа трансформация. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Главната цел на предложението за изпълнение на инвестиция, е повишаване на конкурентоспособността на БЛИЦ ЕООД , посредством закупуване на нови машини.

Проект № BG-RRP-3.004-0434-C01 „Технологична модернизация в предприятието” е на обща стойност 88 000.00 лв., без ДДС, от които 44 000.00 лв. са финансирани по линия на NextGenerationEU - инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ), към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и собствено участие на крайния получател – БЛИЦ ЕООД.

Начало на проекта: 10.04.2023 г.

Край на проекта: 10.04.2024 г.